PASKUBĖJUS NUTRAUKTI SUTARTĮ DĖL ESMINIO PAŽEIDIMO, GALI TEKTI SKAUDŽIAI FINANSIŠKAI NUKENTĖTI

Melanija Džafarova / Justas Vilys

Pažeistos sutarties nutraukimas nukentėjusiai šaliai gali pasisukti netikėta linkme – atsieiti patirtais dideliais nuostoliais, nes vienašališką sutarties nutraukimą pripažinus neteisėtu pasekmės būna labai skaudžios. Svarbu pastebėti, kad norint teisėtai nutraukti sutartį neužtenka vien konstatuoti, kad Jūsų atžvilgiu buvo pažeista sutartis, bet privalu laikytis teisės aktuose nustatytos procedūros, kad toks pažeidimas būtų pripažintas esminiu ir galėtų būti pagrindu sutarties nutraukimui.

Neretas atvejis, kai viena iš sutarties šalių, jausdamasi nukentėjusia, padaro klaidų nutraukdama sutartį, kurią pažeidė kontrahentas Teismų praktikoje šis klausimas yra nagrinėtas jau ne pirmą kartą ir vis dar kelia susirūpinimą. Ginant savo pažeistas teises, labai svarbu gebėti tai padaryti taisyklingai, kadangi vietoj to, kad apgintum savo pažeistą teisę, gali tekti skaudžiai antrą kartą nukentėti. Tai yra ir negauti siekiamo sutartinio rezultato ir susimokėti visą pagal sutartį mokėtiną sumą.

Iš mūsų kliento buvo reikalaujama gražinti avansą bei delspinigius priteisti bylinėjimosi išlaidas už numatytos sutartyje įrangos nepateikimą iki sutartyje nustatyto termino. Atstovaudami savo klientą pareiškėme priešieškinį dėl neteisėtai nutrauktos sutarties ir įpareigojimo vykdyti sutartį. Proceso eigoje pavyko įrodyti, kad užsakovas nebuvo iki galo operatyvus, pažeidė kooperavimosi pareigą ir nesilaikė Lietuvos Respublikos Civiliniame Kodekse numatytos procedūros, pagal kurią sutarties pažeidimas pripažįstamas esminiu.  Teismas ieškinį atmetė, o mūsų kliento priešieškinį tenkino visiškai ir pripažino sutarties nutraukimą neteisėtu, įpareigojo realiai vykdyti sutartį, priteisė atlyginimą pagal sutartį ir visas bylinėjimosi išlaidas.

Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. O esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus ir ne tik viena šalis negauna iš esmės to ko tikėjosi pagal sutartį, tačiau nutraukiant sutartį laikomasi atitinkamos procedūros – nustatomas papildomas terminas sutarties įvykdymui.

Gindami savo kliento interesus teisme ir priešieškinyje motyvavome, kad sutarties nutraukimas privalo tiksliai atitikti CK 6.217 ir 6.218 straipsnių reikalavimus. Tai yra, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama pirmiausia į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; antra, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; trečia, sprendžiant, ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; ketvirta, sprendžiant, ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; penkta, vertintina, ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Atsakovas šiuo atveju vykdė sutartį akivaizdžiai pažeisdamas nustatytus terminus, tačiau elgėsi sąžiningai, kooperavosi su Ieškovu, norėjo perduoti sutarties rezultatą, tačiau pats Ieškovas sąmoningai jo vengė. Taigi nors Atsakovas ir pažeidė sutartį, tačiau pavyko įrodyti, kad atliktas sutarties pažeidimas negali būti priskiriamas esminių sutarties pažeidimų kategorijai, kadangi Ieškovas nesilaikė teisės aktuose (CK 6.217 ir 6.218 str.) numatytos tvarkos, kuri būtina, siekiant sutarties vykdymo pažeidimą traktuoti kaip esminį.

Taigi darytina išvadą, kad norint teisingai ir teisėtai nutraukti sutartį nepakanka konstatuoti, kad Jūsų atžvilgiu buvo pažeista sutartis, privalu laikytis teisės aktuose nustatytos procedūros, kad toks pažeidimas būtų laikomas esminiu ir galėtų būti pagrindu sutarties nutraukimui. Vienašališką sutarties nutraukimą pripažinus neteisėtu pasekmės būna labai skaudžios – pats ieškovas (iš esmės nukentėjusi šalis) privalo atlyginti visus nuostolius ir realiai vykdyti sutartį – apmokėti sutarties kainą ir priimti prekes, kurių jam jau visai gali ir nebereikėti.

Panašiose situacijose, gali atsidurti ne vienas žmogus, kuris galbūt galvos, kad neverta kreiptis pagalbos, nes bylinėjimosi išlaidos yra tikrai nemažos, tačiau būtent šis teismo sprendimas yra geras pavyzdys, kad tik kvalifikuotos teisinės pagalbos dėka, net ir iš pirmo žvilgsnio pažeidęs savo sutartinius įsipareigojimus klientas tampa laimėtoju.

Naujienos