SPORTO KLUBAS VIENAŠALIŠKAI PRATĘSĖ SUTARTĮ, PAKEITĖ MOKESTĮ AR KITAS SĄLYGAS? KOKIOS KLIENTŲ TEISĖS IR KĄ TURĖTŲ ŽINOTI SPORTO KLUBAI?

Partneris advokatas dr. Edvinas Meškys

Šaltasis sezonas daugelį žmonių skatina prisiminti sporto klubus. Pastarieji mūsų patogumui bei siekiant mus matyti sportuojančius kuo ilgiau, vilioja nuolaidomis, jeigu įsigyjame kelių mėnesių ar net metinius abonementus. Šis pasirinkimas klientams leidžia sutaupyti pinigų ar gauti papildomų naudų, pavyzdžiui: neribotą apsilankymą sporto klube, vietą automobilio stovėjimo aikštelėje, galimybę naudotis baseinu, lankyti grupines treniruotes ar turėti papildomą spintelę daiktams. Už ilgalaikį abonementą suteikiama galimybė mokėti ne iš karto, o kas mėnesį, tam tikrą sumą nuskaitant nuo kliento banko sąskaitos.

Visgi, kartais klientai neįsigilina į jiems pateiktos sutarties sąlygas, tarp kurių dažnai pasitaiko ir sporto klubo teisė automatiškai, po sutarto paslaugų teikimo termino pasibaigimo, pratęsti paslaugų sutartį nurodytam ar net neterminuotam laikui, kol klientas nepraneš apie norą atsisakyti tokių paslaugų.

Panagrinėkime hipotetinę situaciją, pagal kurią 2022 metų vasario įsigiję metinį abonementą už 14.99 eurų per mėnesį šiandien gaunate SMS žinutę ar laišką iš sporto klubo, jog tariamai esate jiems skolingi po 29.99 eurus už kiekvieną mėnesį, o nesumokėjus skolos, ji bus perduota išieškotojams. Jūs jau kuris laikas sportuojate kitame sporto klube ir nekreipėte dėmesio į buvusio sporto klubo SMS žinutes:

  • sporto klubas laukia jūsų sporto klube,
  • […] terminale paspaudus mygtuką „aktyvuoti narystę“,
  • […] labas, gavai SMS skirtą naujam klientui? Vadinasi, pasiilgome“,

Visgi, patikrinus banko išrašus paaiškėjo, kad sporto klubas jau kelis mėnesius nurašinėja po 29.99 eurus, nors niekada nesutikote su tokia kaina.

Ar sporto klubas gali reikalauti iš Jūsų sumokėti 29.99 eurus per mėnesį, dėl kurių niekada nesutikote ir apskritai nebelankote šio sporto klubo kelis mėnesius?

Atsakant į šį klausimą svarbu paanalizuoti įstatymus ir pačią sporto klubo paslaugų sutartį. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl klientai turi laikytis su sporto klubu pasirašytos sutarties sąlygų. Visgi, nors sutartį sudarančioms šalims leidžiama susitarti dėl daugelio sąlygų, tokių kaip paslaugų kaina, paslaugų apimtis, apsilankymo dažnumas ir kitų aspektų, tačiau šios sąlygos privalo būti sąžiningos. Šis sąžiningumo reikalavimaspirmiausia atsiranda dėl to, kad sporto abonementas yra įsigyjamas ne su verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais, o asmeniniais tikslais, todėl sporto klubo klientas laikomas vartotoju.

Įstatymai suteikia papildomą apsaugą vartotojui, kaip silpnesniajai teisinių santykių šaliai, kuri paprastai turi mažiau patirties ar supratimo, lyginant su patyrusiais verslininkais (šiuo atveju – sporto klubu), dėl sutartimi prisiimamų įsipareigojimų ir galimos atsakomybės (baudos, reikalavimo atlyginti žalą ar net nutraukti sutartį). Bendrąją apsaugą sporto klubo klientei numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228-4 straipsnis, numatantis atvejus, kuriais laikoma, jog paslaugų sutarties sąlygos yra nesąžiningos ir jau sporto klubas, o ne klientas, turi įrodyti, jog taip nėra.

Pavyzdžiui, nesąžininga būtų laikoma sąlyga, kuri leistų minėtam sporto klubui vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą paslaugų sutartį arba numatytų neprotingai trumpą laiką, per kurį klientė turi pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo, arba kad apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį klientė turi pranešti neprotingai anksti. Nesąžiningais veiksmais būtų laikomas ir įpareigojimas klientei vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis ji neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, arba sporto klubo teisė vienašališkai, be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo, keisti sutarties sąlygas (pavyzdžiui, sąlyga, kad „Sporto klubas turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles, jas paskelbiant viešai“). Šias sąžiningos veiklos ribas išplečia ir specialus LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, numatantis, kad paslaugų teikėjai (sporto klubas), siūlydami įsigyti paslaugas vartotojams, privalo laikytis sąžiningos verslo praktikos. Paslaugos turi būti siūlomos taip, kad vartotojui būtų aiškus pasiūlymo komercinis pobūdis.

Taigi, svarbu ne tik kas parašyta sporto klubo paslaugų sutartyje, bet ir kaip kiekviena sutarties šalis elgiasi faktiškai, kokie buvo jų tikrieji ketinimai susitariant dėl paslaugų ir kaip sąlygos buvo pateiktos vartotojui. Atsižvelgiama į tai, ar klientė galėjo susipažinti su sporto klubo lankymo taisyklėmis ir ar jos buvo aiškios, ar sutartis numato galimybę automatiškai pratęsti sutartį ir keisti jos sąlygas (paslaugų kainą, apimtį, lankymosi laiką ir kt.), ar klientei suteikta teisė nutraukti paslaugų sutartį su sporto klubu, jeigu su pakeistomis sąlygomis nesutinka, ar sutartyje įtvirtinant tokią sąlygą klientė turėjo galimybę išreikšti savo sutikimą/nesutikimą su ja, t. y. ar sąlyga buvo aptarta su kliente individualiai.

Aukščiau nurodytos hipotetinės situaciją dėl sporto klubo nesąžiningumo fakto nustatymo galima vertinti keliant du klausimus:

     (i) ar paslaugų sutartis pratęsta teisėtai; ir

    (ii) ar sporto klubas galėjo pakeisti paslaugų kainą be klientės sutikimo?

Pirma, vertinant sutarties pratęsimo teisėtumą ir sąžiningumą vertintinas sporto klubo atstovų elgesys, kuris hipotetinės situacijos atveju nėra nuoseklus. Viena vertus, po sutarto 1 metų termino pasibaigimo nuo kliento(ės) sąskaitos ir toliau nurašomas mėnesinis paslaugų mokestis tokiu būdu parodant, kad sutartis tariamai prasitęsė automatiškai ir klientas(ė) naudojasi paslaugomis. Kita vertus, klientui(ei) siunčiamos SMS žinutės, iš kurių susidaro įspūdis, jog narystė yra sustabdyta ar pasibaigusi (SMS žinutė „[…] terminale paspaudus mygtuką „aktyvuoti narystę“) arba narystė yra nutrūkusi ir klientė būtų laikoma tarsi nauja nare (žinutė: […] labas, gavai SMS skirtą naujam klientui? Vadinasi pasiilgome.“). Abiem atvejais savo veiksmais sporto klubas pripažįsta, jog klientas(-ė) visą laikotarpį po automatinio sutarties pratęsimo nesportavo. Nors savaime toks sutarties pratęsimas nebūtų laikomas neteisėtu, nes galimybę pratęsti paslaugų teikimą šalys numatė sutartyje, tačiau kilus ginčui būtų vertinama, ar sporto klubas nepiktnaudžiauja savo padėtimi ir nesąžiningai nereikalauja iš klientės apmokėti to, kuo ji nesinaudojo, ar buvo bandoma susisiekti su kliente ir informuoti, kad sutartis prasitęsė automatiškai ir klientė turi teisę tokią sutartį nutraukti, jeigu nepageidauja sportuoti.

Antra, net pripažinus, kad sutarties automatinis pratęsimas yra galimas, kyla klausimas dėl pakelto paslaugos mokesčio. Paslaugų sutartis numatė, kad po termino pasibaigimo sutartis automatiškai pratęsiama „tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka“, jeigu klientė neatsisakys šių paslaugų įspėdama sporto klubą. Tos pačios sąlygos reiškia, kad negali būti be klientės sutikimo keičiama paslaugų kaina, mokėjimo dažnumas ar būdas, keičiama paslaugų apimtis ar kitos esminės sąlygos, dėl kurių sporto klubo klientė nenorėtų naudotis paslaugomis. Visgi, kaip nurodė Delfi Plius skaitytoja, su sporto klubu buvo sutarta mokėti kas mėnesį 12.90 eurų, tačiau po sutarties pratęsimo sporto klubas vienašališkai nusprendė pakeisti paslaugų kainą ir nuo klientės sąskaitos kas mėnesį nurašinėjo jau 28 eurus, tai yra, daugiau nei dvigubai didesnę sumą. Toks kainos pakėlimas nėra laikomas „tokiomis pačiomis sąlygomis“, todėl sporto klubas neturi teisės reikalauti mokėti didesnės kainos, o ją nuskaitęs – privalo nedelsiant grąžinti visą sumą klientei.

Darytina išvada, kad su tokia situacija susidūrės klientas turėtų pateikti sporto klubui pretenziją, kurioje nurodytų visas faktines aplinkybes: (i) nesilankymo sporto klube faktą, tai yra, kad faktiškai nesinaudojo paslaugomis; (ii) galbūt buvo pranešusi sporto klubui, kad nenori tęsti sutarties; (iii) paprašyti paaiškinti, kokiu pagrindu (sutarties punktu) sporto klubas padidino kainą iki 29.99 eurų ir paprašyti grąžinti nepagrįstai nurašomas sumas, nes sutartis nenumatė galimybės sporto klubui keisti paslaugų kainos ar kitų sąlygų (pavyzdžiui, mokėjimo dažnumo, paslaugų apimties ir pan.) ir kartu paminėti, kad nori nutraukti sutartį, jeigu tokį įspėjimą numato paslaugų sutartis. Sporto klubas privalo neatlygintinai išnagrinėti skaitytojos, kaip vartotojos, kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Klientui negavus sporto klubo atsakymo per numatytą terminą arba gavus netenkinantį atsakymą (pavyzdžiui, šiuo atveju, kad pinigų negrąžins), ji turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka arba tiesiogiai į teismą. Jeigu skaitytoja kreipėsi pirmiausią į VVTAT ir šios tarnybos sprendimas netenkintų, vartotoja savo teises galėtų ginti ir teisme. Visgi, tikėtina, kad po kreipimosi į sporto klubą ir pozicijos išsakymo pavyks rasti taikų sprendimo būdą: bus grąžinti pinigai arba pasiūlyta pasinaudoti sporto klubo paslaugomis sutartą laikotarpį. Jeigu kažkuris iš pasiūlytų sprendimų bus tinkamas, rekomenduotina ginčą užbaigti taikiai, o ateityje atkreipti dėmesį į paslaugų sutarties galiojimo laikotarpį, ar numatyta galimybė sutartį pratęsti automatiškai ar net vienašališkai keisti paslaugų kainą bei tai, per kiek laiko ir ką turi atlikti sporto klubo klientė. Tokios sąlygos turi būti aiškios ir pagrįstos, pavyzdžiui, jeigu sutartis numatytų galimybę sporto klubui didinti paslaugų kainą dėl kylančių komunalinių paslaugų, darbo užmokesčio ar kitų esminių aplinkybių, sutartyje turėtų būti aiškiai numatyta prieš kokį protingą terminą apie tai bus įspėtas klientas ir per kiek laiko jis galės atsisakyti tęsti paslaugų sutartį, jeigu pakelta kaina nėra priimta.

 

Kviečiame susisiekti su advokatų kontoros „VILYS, MEŠKYS ir Partneriai“ advokatu partneriu dr. Edvinu Meškiu telefonu 861134776, el. paštu: edvinas@meskys.lt ar bendruoju el. paštu: info@vilys.lt ir pasitarti dėl galimų teisinių veiksmų, jeigu esate:

  • sporto klubas ir norite išvengti ginčų su sporto klubo lankytojais tinkamai ir sąžiningai, kaip to reikalauja įstatymai, numatyti visas taisykles sutartyje; ar
  • sporto klubo lankytojas ir manote, kad sporto klubas ar kitas paslaugų nepagrįstai pakeitė paslaugų teikimo sąlygas, prašo sumokėti nesutartą mokestį, įvykdyti kitas sąlygas.

Naujienos