Administracinė teisė

Administracinė teisė - viešosios teisės šaka, kurios teisės normos, reglamentuoja viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius su viešosios bei privatinės teisės subjektais bei jų tarpusavio santykius. Ši teisės šaka apima visuomeninius santykius, kurių specifinė ypatybė yra šalių nelygybė, nes vienas iš šių santykių subjektų turi valdžios įgalinimus.

Skiriama bendroji ir ypatingoji administracinė teisės dalis. Bendroji dalis apima administracinės teisės institutus, kurių vertybinis valdymo pobūdis yra bendras visai sistemai. Tai pavyzdžiui normos, įtvirtinančios bendruosius administracinės teisės principus, administracinį teisinį valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, piliečių statusą valstybinio valdymo srityje. Ypatingoji dalis  – teisės normos, apimančios specifinę viešojo administravimo sritį (pvz., statybos, sveikatos, aplinkos teisė). Šios normos numato valstybinio valdymo organizavimą ir įgyvendinimą Lietuvos ūkio srityje, socialinėje kultūrinėje srityje, administracinėje politinėje srityje. Dažnai Lietuvos Respublikos pilietis, o dar dažniau į Lietuvą atvykęs užsienietis susidūrę su teisiniais santykiais, kurių vienas iš subjektų turi valdžios įgalinimus, pasimeta ir nežino ką daryti, kaip bendrauti ir kokius (kokiu formatu) dokumentus teiktis valstybės institucijoms. Taigi, jei esate tokiose situacijose, kai turite bendrauti, teikti tam tikrą informaciją, dokumentus atitinkamoms valstybės institucijoms ir nežinote, nuo ko pradėti ir kaip tai padaryti arba pastebite, kad valstybės institucijų pareigūnai nevykdo, netinkamai vykdo savo pareigas priimdami Jums svarbų sprendimą, arba Jums gręsia administracinė atsakomybė ar jau paskirtas administracinės teisės nusižengimas ir Jūs norite apskųsti tokį sprendimą, mūsų kontora pasirengusi Jums padėti.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Klientų konsultavimas, dokumentų rengimas, atstovavimas įvairiose valstybės ir savivaldos institucijose.
  • Įvairiapusės teisinės pagalbos teikimas kilus administraciniam ginčui: prašymų, skundų dėl neteisėtų valstybės institucijų, tarnautojų ir pareigūnų veiksmų bei neveikimo rengimas, atstovavimas nagrinėjant ginčą ikiteismine tvarka ir teisme.
  •  Konsultavimas ir atstovavimas administracinių teisės nusižengimų bylose.
  • Konsultavimas įvairiais administracinės teisės klausimais.

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.