Migracijos teisė

Užsieniečiams, norintiems atvykti į Lietuvą ar norintiems mūsų šalyje gyventi bei dirbti, visada kyla klausimų, o ką reikia daryti, kokius dokumentus reikia pateikti, kad gautum vizą ar leidimą gyventi Lietuvoje, o galbūt ir Lietuvos Respublikos pilietybę.

Migracijos teisė – tai pakankamai plati teisės sritis, reguliuojanti įvairius su žmonių judėjimu tarp valstybių susijusius klausimus, kuri apima konsultacijas dėl vizų, leidimų gyventi Lietuvoje ar Lietuvos Respublikos pilietybės, dokumentų suruošimą, atstovavimą migracijos departamente ar teritoriniuose migracijos valdybos skyriuose, skundų rengimą Lietuvos Respublikos teismams ir atstovavimą teismuose, migracijos institucijoms atsisakius išduoti vizą ar leidimą gyventi Lietuvoje ar juos panaikinus. Migracijos teisės specialistas privalo ne tik puikiai išmanyti užsieniečių atvykimą, gyvenimą Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos pilietybę reguliuojančius teisės aktus, tačiau ir daugybę kitų teisės sričių, kadangi užsieniečiams norintiems Lietuvoje pradėti savo verslą reikalingos įmonių bei mokesčių teisės žinios, Lietuvoje planuojantiems dirbti užsieniečiams – darbo teisės, o ketinantiems čia kurti šeimas – šeimos teisės žinios. Taigi migracijos teisės specialistas privalo būti visapusiškas ir pasirengęs suteikti konsultaciją klientui ne tik migracijos teisės, tačiau ir iš kitų teisės šakų.

Taigi, jei planuojate atvykti į Lietuvos Respubliką, likti čia gyventi ir dirbti, gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, tačiau nežinote nuo ko pradėti ir ką daryti, mūsų kontora pasirengusi Jums padėti.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Klientų konsultavimas, dokumentų rengimas, siekiant atkurti/gauti Lietuvos Respublikos pilietybę, gauti vizą ar leidimą gyventi Lietuvoje.
  • Klientų atstovavimas migracijos departamente ir teritoriniuose migracijos valdybos skyriuose.
  • Skundų teismui rengimas dėl atsisakymo išduoti vizą ar leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje ar dėl šių leidimų panaikinimo ir atstovavimas teismo posėdžiuose.
  • Klientų konsultavimas ir pagalba dėl prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, atstovavimas atsakingoje valstybinėje institucijoje.

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.