Viešųjų pirkimų teisė

Viešieji pirkimai – tai ekonominių santykių sritis, kai prekių ar paslaugų ar darbų pirkimus atlieka valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės, ir atsiskaitymui už įsigytas prekes, paslaugas, darbus naudojami valstybės ir/ar savivaldybių biudžeto pinigai. Viešųjų pirkimų tikslai – viešojo sektoriaus ekonominės veiklos skaidrumo užtikrinimas, sąlygų tiekėjams/pardavėjams sąžiningai konkuruoti sudarymas.

Vykdant viešuosius pirkimus ginčai tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų dėl pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos atliktų veiksmų ar priimtų sprendimų labai dažnas reiškinys, tad kvalifikuota teisininko pagalba dar pradinėje ginčo stadijoje dažnai turi labai didelę įtaką galutinei ginčo baigčiai.

Kadangi perkančiosios organizacijos ir tiekėjų ginčai dažnai sutrukdo perkančiajai organizacijai skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, įgyvendinti svarbius projektus, valstybė įvairiomis priemonėmis siekia sumažinti tokių ginčų (pavyzdžiui, šiuo metu ieškiniai teismui viešųjų pirkimų bylose yra apmokestinami pakankamai dideliais žyminiais mokesčiais). Todėl perkančiosioms organizacijoms norint apsisaugoti nuo galimų didelių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareigos svarbu parengti tinkamas, nediskriminacines pirkimo sąlygas, tinkamai įvertinti tiekėjų pateiktas pretenzijas; atitinkamai tiekėjams, baiminantis bylos pralaimėjimo atveju prarasti dideles sumokėtas žyminio mokesčio sumas, labai svarbu nedelsiant, matant pirkimo sąlygų trūkumus ar neaiškumus, laiku perkančiajai organizacijai pateikti argumentuotus prašymus ar pretenzijas. Kadangi viešuosius pirkimus reguliuoja ne tik pakankamai didelės apimties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai, rekomendacijos, yra nemažai Lietuvos teismų praktikos dėl tam tikrų įstatymuose aiškiai nesureguliuotų klausimų, šioje teisės srityje norint išvengti ginčų, įsivertinti ginčo baigtį ar tinkamai jam pasiruošti dažnai neišsiverčiama be profesionalaus viešuosiuose pirkimuose specializuojančio teisininko  pagalbos.

 

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Teikiame konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams.
  • Paslaugos perkančiosioms organizacijoms: rengiame pirkimo dokumentus, konsultuojame bei rengiame atsakymus į tiekėjų pretenzijas ar prašymus, konsultuojame dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo, viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, kt.
  • Paslaugos tiekėjams: analizuojame pirkimo sąlygas bei teikiame paklausimus ar pretenzijas perkančiosioms organizacijoms; konsultuojame pasiūlymų parengimo teisiniais klausimais, konsultuojame bei rengiame atsakymus į perkančiųjų organizacijų paklausimus, analizuojame sutarčių projektus, konsultuojame dėl viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, kt.
  • Atstovaujame viešųjų pirkimų bylose: rengiame ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, dublikus, triplikus, apeliacinius, kasacinius skundus ar atsiliepimus į juos, esant žodiniam viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimui – atstovaujame teismo posėdžiuose.

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.