Darbo teisė

Tiek darbuotojas, tiek darbdavys teisiškai yra lygūs teisinių santykių subjektai, tačiau darbdaviai vis tiek yra dominuojanti teisinių santykių pusė. Pusiausvyros išlaikymui įstatymų leidėjai numato teisines garantijas, kuriomis kiekvienas darbuotojas turi teisę sąžiningai naudotis.

Darbo teisė yra dvipusė. Viena vertus, darbo teisės užduotis apsaugoti darbuotojo interesus ir užtikrinti orias ir sveikas darbo sąlygas kiekvienam darbuotojui, kita vertus, darbo teisės pagalba darbdaviai organizuoja ir vykdo verslą, kuris yra tvarios ir efektyvios visuomenės pamatas. Advokato užduotis konsultuojant klientus darbo teisės klausimais labai skiriasi priklausomai nuo to, kurią iš darbo teisinių santykių pusių – darbuotoją ar darbdavį atstovaujame. Neretai susidaro situacija, kai vienoje byloje atstovaujant darbuotoją, kitoje byloje tenka atstovauti visiškai priešingą darbdavio poziciją. Gali pasirodyti, kad tai sunkiai suderinama užduotis, tačiau priešingai, advokatas turintis galimybę į tapačią problemą pažiūrėti iš skirtingų pusių, gali daug kvalifikuočiau ir efektyviau pakonsultuoti klientą.   

Darbdaviai paprastai kreipiasi teisinių konsultacijų darbo teisės srityje į profesionalus jau pradedant verslą, nes siekia planuoti darbuotojų elgesį, išlaidas ir galimybes vystyti verslą. Tokiu atveju rengiamos darbo tvarkos taisyklės, darbo užmokesčio mokėjimo tvarka, konfidencialumo, nekonkuravimo sutartys, pareiginės instrukcijos, darbo sutartys ir t.t. Darbuotojams advokato paslaugų paprastai prireikia sudarant nekonkuravimo sutartis, pažeidus darbuotojo teises dėl darbo saugių ir sveikų darbo sąlygų, darbo laiko, darbo užmokesčio, atleidus darbuotoją.        

Mūsų advokatų kontora specializuojasi ir profesinių sąjungų steigimo ir veiklos klausimais. Atstovaujant profesines sąjungas rengiamos kolektyvinės sutartys, atstovaujama derybose, atliekamas kolektyvinių sutarčių vykdymo monitoringas. Kolektyvinė sutartis iš pirmo žvilgsnio užtikrina darbuotojų interesus, tačiau būtent ir darbdaviai kolektyvinės sutarties pagalba gali efektyviau reguliuoti komplikuotus žalos atlyginimo, darbo laiko, atostogų suteikimo klausimus.

Teikdami konsultacijas darbo teisės srityje darbdaviams mes siekiame reglamentuoti darbo teisinius santykius tokiu būdu, kad ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio iš viso nekiltų, o atstovaujant darbuotoją siekiame, kad darbuotojas jaustųsi oriai ir išspręstų ginčo situaciją naudingiausiu įmanomu būdu.    

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Rengiame lokalinius darbo teisės aktus, taisykles, darbo užmokesčio nuostatus, darbo sutartis, nekonkuravimo sutartis.
  • Rengiame kolektyvines sutartis ir atstovaujame derybose dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo.
  • Konsultuojame profesinių sąjungų steigimo ir veiklos klausimais.
  • Atstovaujame darbuotojus ir darbdavius darbo ginčų komisijoje.
  • Atstovaujame darbuotojus ir darbdavius darbo ginčus nagrinėjant pirmos, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose.

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.