Įmonių teisė

Įmonių veikloje ir akcininkų santykiuose teisinių problemų iškyla visada, tačiau jų yra ženkliai mažiau ir jos netrikdo įmonės veiklos, jei įmonės akcininkai ir vadovai prieš pradėdami veiklą kreipėsi į kvalifikuotus advokatus ir teisingai pasirengė iššūkiams dar iki jų atsiradimo.

Įmonių teisė yra labai plati, tai yra nuo konsultacijos prieš pradedant verslą, steigiant įmonę iki konsultavimo įmonių veiklos klausimais, įmonės lokalinių dokumentų rengimo, teisminių ginčų su įmonės kontrahentais, partneriais, oponentais iki įmonės pabaigos likviduojant įmonę. Įmonės veikloje susiduriama su įvairiomis situacijomis, kurias reglamentuoja skirtingų teisės šakų normos. Sudarant ir vykdant sutartis reikalingos prievolių teisės, registruojant prekės ženklus – intelektinės teisės, santykiuose su darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis – darbo teisės, planuojant įmonės veiklą – mokesčių teisės žinios. Taigi įmonių teisės specialistas privalo būti visapusiškas ir pasirengęs suteikti konsultaciją klientui ne tik įmonių teisės, tačiau ir kitose susijusiose teisės srityse. Jis privalo žvelgti ir giliau, numatyti, kas atsitiks po metų ar po dviejų, jei klientas šiandien vadovausis teikiamomis konsultacijomis.

Teikdami konsultacijas įmonių teisės srityje mes vadovaujamės principu, kad reikia parengti ir sumodeliuoti tokią teisinę situaciją, kad ginčas iš viso nekiltų ir nebūtų pagrindo pereiti į teisminius ginčus, o jei vis dėl to tektų ginčytis teisme, jų baigtis būtų akivaizdi – palanki mūsų klientui.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Teikiame konsultacijas steigiant, reorganizuojant, pertvarkant, atskiriant įmones.
  • Atliekame įmonės veiklos patikrinimus prieš įsigijimą, rengiame sutartis ir atstovaujame derybose įsigyjant įmones.
  • Konsultuojame ir rengiame akcininkų sutartis.
  • Atstovaujame teisminiuose ginčuose tarp įmonės akcininkų ginčuose dėl įmonės veiklos.
  • Atstovaujame teisminiuose ginčuose tarp įmonės ir trečiųjų asmenų, valstybės, mokesčių inspekcijos ir t.t.

Pagrindiniai šios srities projektai

Su Jumis visada sieksime užsibrėžto tikslo.

Įmonės kontrolės grąžinimas tikriesiems savininkams po bandymo perimti įmonės valdymą ir akcijas.

Deja ne taip retai pasitaiko teisinės situacijos, kai pasinaudodami teisės spragomis išradingi ir labai nesąžiningi subjektai  bando perimti ir perima įmonės valdymą. Mes atstovavome klientą – įmonę, kurios turto vertė yra daugiau nei 8 500 000 eur. Įmonė nuolat buvo...
Skaityti plačiau

Įmonės atskyrimas, atskiriant įmonės veiklą nuo nekilnojamojo turto.

Ne retai įmonės veikla būna rizikinga, todėl įmonėms rekomenduotina išgryninti savo veiklą, tai yra atskirti valdomą nekilnojamąjį turtą, bvertingus įrengimus nuo operacinės veiklos. Atskyrus statišką turtą, nuo operacinės veiklos, žymiai aiškiau galima vertinti veiklos rezultatus, krizės atveju, veiklos sutikimo atvejais...
Skaityti plačiau

Konsultavome ir atstovavome derybose parduodant 100% įmonės akcijų Norvegijos investiciniam fondui.

Konsultavome ir atstovavome lietuviškos įmonės akcininkų grupę, valdančią 100% bendrovės akcijų, parduodant įmonių grupės akcijų paketą. Akcijų pardavimo sandoris buvo pasirašyas ir užbaigtas per 6 mėnesius nuo derybų pradžios. Derybų metu teko atlikti pilną įmonės patikrinimą (angl. due diligence). Visi procesai...
Skaityti plačiau

Naujienos

Mūsų pagrindinis tikslas – teisiškai saugus ir patenkintas klientas.